Υπηρεσία On line Χαρτζιλίκι

Προϊόν της Χρονιάς 2024 *
myAlpha Vibe ~ ALPHA BANK

Το myAlpha Vibe αποτελεί µια 100% ψηφιακή εµπειρία για ιδιώτες που ανήκουν στην οµάδα πελατών «Οικογένειες µε παιδιά» και επιθυµούν να παρέχουν ψηφιακά χαρτζιλίκι στα παιδιά τους. Η Alpha Bank είναι η πρώτη ελληνική συστηµική τράπεζα που προσφέρει τη δυνατότητα αυτή στους πελάτες της. Έτσι, µπορεί ο πελάτης να φορτίζει την κάρτα του παιδιού οπουδήποτε και αν αυτό βρίσκεται και όποτε το επιθυµεί, χωρίς να απαιτείται η επίσκεψή του σε κατάστηµα.

*Ανεξάρτητη καταναλωτική έρευνα, που διεξήχθη από την Circana σε δείγμα 3.200 καταναλωτών στην Ελλάδα.

Η διάκριση του myAlpha Vibe στο θεσµό «Προϊόν της Χρονιάς 2024», που αναδεικνύει την αριστεία και την καινοτοµία, αποτελεί ιδιαίτερη τιµή για εµάς. Πρόκειται για το επιστέγασµα της συλλογικής προσπάθειας ανθρώπων µας από διαφορετικές διευθύνσεις και ειδικότητες, µε στόχο να παρέχουµε ποιοτικά προϊόντα που εξυπηρετούν τις ξεχωριστές ανάγκες των οικογενειών.
Το myAlpha Vibe είναι µια πρωτοποριακή εφαρµογή, που προσφέρει τη δυνατότητα στους γονείς να δίνουν ψηφιακά χαρτζιλίκι στο παιδί τους ανά πάσα στιγµή, από το κινητό τους στο κινητό του. Μέσα από την ειδική εφαρµογή, το παιδί µπορεί να χρησιµοποιεί το ψηφιακό χαρτζιλίκι του για να κάνει ανέπαφες συναλλαγές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, µε τους γονείς να έχουν πλήρη εικόνα και απόλυτο έλεγχο.
Το My Alpha Vibe «συγχρονίζει γενιές» και κάνει πράξη την «υπεύθυνη τραπεζική». Η συγκεκριµένη επιτυχία µάς δίνει επιπλέον ώθηση να συνεχίζουµε να στηρίζουµε την πρόοδο στη ζωή για ένα καλύτερο αύριο».

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
Director, Individual Banking Division, ALPHA BANK