Συμμετοχή

Η τιμή συμμετοχής για κάθε προϊόν ανά κατηγορία είναι 2.000 € και αφορά αποκλειστικά το κόστος για την συμμετοχή στην έρευνα. Στην συνέχεια τα πακέτα τα οποία αφορούν στην χρήση του σήματος για έναν χρόνο από τα νικητήρια προϊόντα είναι τα εξής:

1ο Πακέτο

5.000 Ευρώ | Περιλαμβάνει την επικοινωνία του σήματος στα παρακάτω κανάλια:

Στην συσκευασία του προϊόντος

Qr Code στο λογότυπο

Point of Sales (Below the line διαφημίσεις στα καταστήματα και άλλα)

Δελτία Τύπου

Παροχές: 2 ολοσέλιδες καταχωρήσεις της διάκρισης στο RetailToday ή στο BusinessToday

2ο Πακέτο

7.000 Ευρώ | Περιλαμβάνει την επικοινωνία του σήματος στα παρακάτω κανάλια:

Όλα τα κανάλια και τις παροχές που αναφέρονται στο Πακέτο 1

Online (Ιστοσελίδα & Social Media)

Print (Διαφημίσεις σε εφημερίδες και περιοδικά)

Outdoor – Υπαίθρια Διαφήμιση

Παροχές: 1ου Πακέτου & 2 ολοσέλιδες καταχωρήσεις της διάκρισης στο RetailBusiness ή στο Adbusiness

3ο Πακέτο

9.500 Ευρώ | Περιλαμβάνει την επικοινωνία του σήματος στα παρακάτω κανάλια:

Όλα τα κανάλια και τις παροχές που αναφέρονται στα Πακέτα 1 & 2

Τηλεόραση (Τηλεοπτικές διαφημίσεις & Τοποθέτηση προϊόντος)

Ραδιόφωνο

Κινηματογράφος

Παροχή: 2ου Πακέτου & Δισέλιδη παρουσίαση/ συνέντευξη στο RetailBusiness ή στο Adbusiness

Σημειώσεις

Όλα τα νικητήρια προϊόντα θα παρουσιαστούν στην Ειδική Έκδοση που θα διανεμηθεί ως ένθετο στους συνδρομητές του RetailBusiness και του Adbusiness

Οι παροχές αφορούν αποκλειστικά στην επικοινωνία της διάκρισης «Προϊόν της Χρονιάς» και δικαίωμα χρήσης έχουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούν το λογότυπο στην επικοινωνία τους.

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβανουν ΦΠΑ 24%