Διαδικασία

1

Υποβολή Συμμετοχής 

 • Η εγγραφή είναι δωρεάν!
 • Καταχωρίστε το προϊόν σας δηλώνοντας συμμετοχή και συμπληρώνοντας την Φόρμα Συμμετοχής
 • Συμπληρώστε και υπογράψτε τη Φόρμα Συμμετοχής και στείλτε την στο email: registrations@productoftheyear.gr
2

Διαδικασία Αξιολόγησης

 • Τα προϊόντα που θα συμμετέχουν στο θεσμό, θα αξιολογηθούν από μία Ελεγκτική Επιτροπή Ειδικών που απαρτίζεται από επαγγελματίες του κλάδου του εμπορίου και γνωστών εμπειρογνωμόνων/ ειδικών από πολλούς τομείς (όπως το marketing, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επιχειρηματικούς και θεσμικούς φορείς) για να εξασφαλιστεί ότι ικανοποιούνται τα κριτήρια της καινοτομίας.
 • Στη συνέχεια η Ελεγκτική Επιτροπή Ειδικών θα καταρτίσει τον Κατάλογο Επιλαχόντων Προϊόντων (shortlist) που θα περιέχει τις επικρατέστερες συμμετοχές.
 • Κάθε συμμετοχή θα χρεωθεί με ένα απαραίτητο Ερευνητικό Κόστος για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα: Συμμετοχή στην Καταναλωτική Έρευνα.
3

Καταναλωτική Έρευνα

 • Τα επικρατέστερα προϊόντα στις αντίστοιχες κατηγορίες θα παρουσιαστούν στον εξειδικευμένο οργανισμό έρευνας αγοράς IRI Ελλάς για να ενταχθούν στην πολύ μεγάλη Καταναλωτική Έρευνα με ένα αντιπροσωπευτικό κοινό 3,200 ατόμων σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.
 • Σκοπός της Καταναλωτικής Έρευνας είναι οι ερωτηθέντες καταναλωτές να αξιολογήσουν τα εν λόγω προϊόντα και εν τέλη να προσδιορίσουν τα νικητήρια προϊόντα βάσει του Δείκτη Καινοτομίας. Τα τρία κριτήρια για τον Δείκτη είναι: Καινοτομία, Προσέλκυση και Αγοραστική Πρόθεση.
 • Όλες οι συμμετοχές – νικητήρια και επιλαχόντα προϊόντα – θα λάβουν την Έκθεση των αποτελεσμάτων της Καταναλωτικής Έρευνας για την κατηγορία στην οποία ανήκουν.
 • Η Έκθεση της Καταναλωτικής Έρευνας θα περιλαμβάνει πολύτιμες πληροφορίες και δεδομένα που αφορούν την εκάστοτε κατηγορία.
4

Επεξεργασία & Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

 • Το προϊόν με την υψηλότερη βαθμολογία στην κατηγορία του θα είναι νικητής και θα ανακηρυχθεί ως «Προϊόν της Χρονιάς» στην εκάστοτε κατηγορία.
 • Οι εκπρόσωποι των νικητήριων προϊόντων θα γιορτάσουν μεταξύ διακεκριμένων καλεσμένων στην Τελετή της Απονομής των βραβείων «Προϊόν της Χρονιάς».
 • Κάθε νικητήριο προϊόν σε κάθε διαγωνιζόμενη κατηγορία αποκτά το δικαίωμα χρήσης του λογοτύπου «Προϊόν της Χρονιάς» για όλο το χρόνο, σε κάθε του επικοινωνιακή και προωθητική ενέργεια.
 • Κάθε νικητήριο προϊόν χρεώνεται με ένα απαραίτητο κόστος Άδειας Χρήσης του λογοτύπου «Προϊόν της Χρονιάς».