Αξιολόγηση

Η Επιλογή των προϊόντων από τους ειδικούς

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από την Ελεγκτική Επιτροπή Ειδικών αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των εγγραφών.

Η Ελεγκτική Επιτροπή Ειδικών αποτελείται από επαγγελματίες του κλάδου του εμπορίου και γνωστών εμπειρογνωμόνων/ειδικών από διάφορους τομείς όπως το μάρκετινγκ, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιχειρηματικούς φορείς.

Η Ελεγκτική Επιτροπή Ειδικών θα αξιολογήσει αν τα υποψήφια προϊόντα ικανοποιούν τα κριτήρια της καινοτομίας που έχουν οριστεί.

Στη συνέχεια η Ελεγκτική Επιτροπή Ειδικών θα επιλέξει τα προϊόντα που θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο: την Καταναλωτική Έρευνα.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ