Υπηρεσία Απόκτησης Φωτοβολταϊκών

Προϊόν της Χρονιάς 2024 *
Protergia Helios Value ~ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Βασική ανάγκη του σύγχρονου καταναλωτή είναι να µηδενίσει τη χρέωση προµήθειας στο λογαριασµό ρεύµατος, µειώνοντας το ενεργειακό του αποτύπωµα. Με έναυσµα το πρόγραµµα κρατικής επιδότησης «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη», σχεδιάσαµε την καινοτόµο υπηρεσία Protergia Helios Value. Αναλαµβάνουµε όλα τα βήµατα προκειµένου ο πελάτης να αποκτήσει φωτοβολταϊκό σύστηµα µε µπαταρία στο σπίτι του, χωρίς κόπο, χωρίς γραφειοκρατία, µε end to end υποστήριξη της διαδικασίας και -το σηµαντικότερο- µε µηδενική αρχική επένδυση, παρέχοντας χρηµατοδότηση µε ευνοϊκούς όρους αποπληρωµής.

*Ανεξάρτητη καταναλωτική έρευνα, που διεξήχθη από την Circana σε δείγμα 3.200 καταναλωτών στην Ελλάδα.

Είµαστε πολύ περήφανοι για την ανάδειξη του Protergia Helios Value ως Προϊόν της Χρονιάς για το 2024 στην κατηγορία του. Η Protergia, αναπόσπαστο κοµµάτι της Mytιlineos, έχοντας ως γνώµονα τη δηµιουργία σύγχρονων και καινοτόµων υπηρεσιών οι οποίες προσφέρουν προστιθέµενη αξία και ολοκληρωµένες λύσεις ενέργειας στους καταναλωτές, δηµιούργησε το Protergia Helios Value. Μια υπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να µηδενίσει τη χρέωση προµήθειας στο λογαριασµό ρεύµατός του, µειώνοντας παράλληλα το ενεργειακό του αποτύπωµα µέσα από την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και την τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήµατος, µε πλήρη υποστήριξη και την εγγύηση της Protergia.
Το γεγονός ότι το βραβείο αυτό προέρχεται από ψηφοφορία κοινού και από έναν τόσο σηµαντικό θεσµό όπως το «Product of the Υear», αποτελεί για εµάς µια σπουδαία αναγνώριση, και µας δίνει ώθηση να δηµιουργήσουµε περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες ενέργειας που δίνουν προστιθέµενη αξία στους καταναλωτές και κάνουν ευκολότερη και καλύτερη τη ζωή των καταναλωτών µας.

Μάρω Ασηµάκη
Head of Marketing, PROTERGIA