Τραπεζικές Υπηρεσίες Τουρισμού

Προϊόν της Χρονιάς 2024 *
Eurobank Business Banking Τουρισμός ~ EUROBANK

Το Business Banking Τουρισµός αποτελεί ένα οικοσύστηµα τραπεζικών προϊόντων και µη τραπεζικών υπηρεσιών για την ολιστική κάλυψη των αναγκών των ΜµΕ του Τουρισµού. Με στόχο την ενίσχυση του κλάδου ώστε να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες προκλήσεις όπως η αναβάθµιση των υποδοµών και ο περιορισµός του ενεργειακού κόστους, το 2023 στο επίκεντρο βρέθηκαν νέες πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν µέσω πρωτοποριακών τραπεζικών λύσεων, όπως το καινοτόµο χρηµατοδοτικό εργαλείο POS Cash Advance και το πρόγραµµα Ενεργειακού Συµψηφισµού Net Metering.

*Ανεξάρτητη καταναλωτική έρευνα, που διεξήχθη από την Circana σε δείγμα 3.200 καταναλωτών στην Ελλάδα.

Το πρόγραµµα «Business Banking Τουρισµός» βραβεύεται για πέµπτη συνεχή χρονιά από τον διεθνώς αναγνωρισµένο και καταξιωµένο θεσµό «Προϊόν της Χρονιάς» και η εν λόγω διάκριση αποτελεί ιδιαίτερη τιµή για εµάς. Η όλη διοργάνωση της εκδήλωσης καταδεικνύει την αξία του σηµαντικού αυτού θεσµού, µέσω του οποίου τα πιο καινοτόµα προϊόντα και οι υπηρεσίες της εγχώριας αγοράς τα οποία ξεχώρισαν χάρη στα πρωτοποριακά χαρακτηριστικά τους, αναδεικνύονται και επιβραβεύονται. Το πρόγραµµα «Business Banking Τουρισµός» στηρίζει ολιστικά το επιχειρηµατικό οικοσύστηµα του ελληνικού τουρισµού µέσω µιας ολοκληρωµένης δέσµης τραπεζικών και µη τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. Το αναβαθµισµένο πρόγραµµα προσφέρει ειδικά προνόµια για την εξυπηρέτηση των καθηµερινών συναλλαγών, τη διαχείριση της ρευστότητας και του κόστους των λειτουργικών αναγκών καθώς και για τις χρηµατοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Το πλάνο µας ολοκληρώνεται, µε πρόσβαση σε µη τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας µέσων στρατηγικών συνεργασιών µε σηµαντικά και αναγνωρίσιµα brands σε κάθε κατηγορία. Σε ένα περιβάλλον υψηλού ανταγωνισµού και µεταβαλλόµενων προκλήσεων, η Eurobank, εδώ και 14 χρόνια, στηρίζει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισµού σε όλη την Ελλάδα µε το «Business Banking Τουρισµός».

Φώτης Μπακογιάννης
Επικεφαλής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εµπορικής Ανάπτυξης Retail Business Banking, Βοηθός Γενικός Διευθυντής, EUROBANK