Συµπλήρωµα Διατροφής

Προϊόν της Χρονιάς 2024 *
Eva Intima Cervasil granules ~ INTERMED

To Eva Intima Cervasil granules αποτελεί ένα µοναδικό προϊόν σε µορφή κοκκίων για πόσιµο διάλυµα, µε εκλεκτική ανοσοτροποιητική δράση έναντι της HPV λοίµωξης. Η σύνθεσή του βασίζεται στο εκχύλισµα µανιταριού Shiitake ή AHCC, δραστική η οποία έχει κλινικά αποδειχθεί ότι συµβάλλει ανοσοτροποποιητικά, επηρεάζοντας ειδικούς αµυντικούς παράγοντες, µε αποτέλεσµα την ενίσχυση και επιτάχυνση της κάθαρσης του ιού, µε δοσοεξαρτώµενη ταχύτητα εµφάνισης. Η χρήση είναι ασφαλής για γυναίκες και άνδρες άνω των 14 ετών.

*Ανεξάρτητη καταναλωτική έρευνα, που διεξήχθη από την Circana σε δείγμα 3.200 καταναλωτών στην Ελλάδα.

Η διάκριση του Eva Intima Cervasil granules ως «Προϊόν της Χρονιάς» καταδεικνύει µε τον πιο εµβληµατικό τρόπο την αφοσίωση της InterMed στην καινοτοµία, που µεταφράζεται σε αξιόπιστες φαρµακευτικές λύσεις σε προβλήµατα υγείας. Πίσω από την καινοτοµία, κρύβεται πάντα ο επιστηµονικός τρόπος σκέψης. Και αυτό, διότι οι επικεφαλής της InterMed, η πρόεδρος και CEO κυρία Ιουλία Τσέτη, είναι φαρµακοποιός, MSc, και Επίτιµη Δρ Φαρµακευτικής του ΕΚΠΑ. Το Eva Intima Cervasil granules αποτελεί ένα ειδικά σχεδιασµένο προϊόν σε µορφή κοκκίων πόσιµο διάλυµα, µε εκλεκτική, ανοσοτροποποιητική δράση έναντι της HPV λοίµωξης. Η σύνθεσή του βασίζεται στο εκχύλισµα µανιταριού Shiitake ή AHCC, δραστική η οποία έχει κλινικά αποδειχθεί ότι συµβάλλει ανοσοτροποποιητικά, επηρεάζοντας ειδικούς αµυντικούς παράγοντες, µε αποτέλεσµα την ενίσχυση και επιτάχυνση της κάθαρσης του ιού. Τυχαιοποιηµένη, διπλά τυφλή, ελεγχόµενη µε εικονικό φάρµακο µελέτη που δηµοσιεύτηκε στο Frontiers in Oncology απέδειξε την αποτελεσµατικότητα του εκχυλίσµατος µανιταριού κατά 60% και πλέον. Συγκεκριµένα, 6 στις 10 γυναίκες µετά από 6µηνη καθηµερινή λήψη του αρνητικοποιήθηκαν στον ιό έναντι 9 στις 10 γυναίκες που εντάχθηκαν στην οµάδα placebo και παρέµειναν θετικές.

Έφη Σπηλιωτοπούλου
DVM – Product Manager InterMed Pharmaceutical Laboratories, UNI PHARMA – INTERMED