Σερβιετάκια

Προϊόν της Χρονιάς 2024 *
EveryDay Natura ~ ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις που αναδύονται καθηµερινά, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη σχεδιασµού προϊόντων µε µειωµένο περιβαλλοντικό αποτύπωµα.
Τα σερβιετάκια EveryDay Natura, µε κάλυµµα από 100% οργανικό βαµβάκι, είναι σχεδιασµένα εξ ολοκλήρου µε βιοδιασπώµενα υλικά, ενώ διαθέτουν 100% ανακυκλώσιµες συσκευασίες. Εξασφαλίζουν άριστη ισορροπία αποτελεσµατικής προστασίας και σεβασµού στο περιβάλλον, προσφέροντας στον καταναλωτή τη δυνατότητα να ακολουθεί ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές, χωρίς κανέναν συµβιβασµό στην ποιότητα.

*Ανεξάρτητη καταναλωτική έρευνα, που διεξήχθη από την Circana σε δείγμα 3.200 καταναλωτών στην Ελλάδα.

Η ανάδειξη των EveryDay Natura ως «Προϊόν της Χρονιάς 2024» στον µεγαλύτερο και σηµαντικότερο θεσµό επιβράβευσης της καινοτοµίας διεθνώς, µε τη διάκριση να προέρχεται από τους ίδιους τους καταναλωτές, επιβεβαιώνει την πεποίθησή µας ότι η καινοτοµία είναι ο µόνος δρόµος για τη δηµιουργία µίας ξεχωριστής πρότασης στην προσωπική υγιεινή.

Χρυσούλα Μπέρτση
Senior Group Brand Strategist, ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ