Πρόγραμμα Χρηματοδότησης POS

Προϊόν της Χρονιάς 2023 *
POS Cash Advance ~ EUROBANK

Το POS Cash Advance είναι πρόγραμμα μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις μπορούν να μετατρέψουν το POS τους σε χρηματοδοτικό εργαλείο. Αξιοποιώντας τις εισπράξεις τους και σύμφωνα με το ύψος των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω των POS, μπορούν να λάβουν άμεσα χρηματοδότηση έως 30.000 ευρώ για τις ανάγκες της επιχείρησής τους σε κεφάλαιο κίνησης. Η αποπληρωμή γίνεται σταδιακά με παρακράτηση μέρους των εσόδων τους από τις εισπράξεις των POS, χωρίς να επηρεάζεται η ρευστότητα της επιχείρησής τους.

*Ανεξάρτητη καταναλωτική έρευνα, που διεξήχθη από την Circana σε δείγμα 3.200 καταναλωτών στην Ελλάδα.

Μία ακόμα σημαντική αναγνώριση του προγράμματος «POS Cash Advance» έρχεται να προστεθεί στις επιτυχίες μας μέσω του εδραιωμένου θεσμού «Προϊόν της Χρονιάς», ο οποίος αναδεικνύει τα καινοτόμα προϊόντα και επιβραβεύει τις επιχειρήσεις. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη πίστη μας στις συνεχείς βελτιώσεις για απλές χρηματοδοτικές λύσεις, ενώ εκφράζει ταυτόχρονα τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Στη Eurobank, αφουγκραζόμενοι τον παλμό της αγοράς, στηρίζουμε διαχρονικά τον κόσμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με πληθώρα χρηματοδοτικών προϊόντων, δίνοντας

έμφαση στην ψηφιακή αναβάθμισή τους. Με το προϊόν αιχμής «POS Cash Advance», το τερματικό POS από ένα απλό μέσο εισπράξεων, αναδεικνύεται σε καινοτόμο εργαλείο χρηματοδότησης με γρήγορη και απλή διαδικασία, ενθαρρύνοντας ακόμη περισσότερο τις αυτοματοποιήσεις. Συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα στους επιχειρηματίες για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της επιχείρησής τους, αξιοποιώντας πρωτοποριακά τη σχέση τους με το POS. Άλλωστε η καινοτομία είναι στο DNA της Eurobank και η ευημερία χρειάζεται πρωτοπόρους.

Φώτης Μπακογιάννης
Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Τομέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εμπορικής Ανάπτυξης Retail Business Banking, Eurobank