Πρόγραμμα Ηλεκτρικής Ενέργειας

Προϊόν της Χρονιάς 2022 *
zerO ~ Watt & Volt

Εν όψει της πρωτοφανούς αύξησης του χονδρεμπορικού κόστους ενέργειας και πριν αυτή επηρεάσει τους λογαριασμούς ρεύματος, δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα ρεύματος χωρίς πάγια, χωρίς προσυμφωνημένη τιμή/kWh, χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής. Με αυτό πληρώνεις για:

1)Κόστος Ενέργειας: ποσό για την ενέργεια που καταναλώνεις βάσει της χονδρεμπορικής τιμής του ρεύματος, ίδιο ακριβώς με αυτό που καταβάλει η WATT+VOLT για να του προμηθεύσει την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια

2)Χρέωση zerO : την ελάχιστη δυνατή χρέωση για τις υπηρεσίες μας

*Ανεξάρτητη καταναλωτική έρευνα, που διεξήχθη από την IRI σε δείγμα 3.200 καταναλωτών στην Ελλάδα.

Η διάκριση του εμπορικού προγράμματος zerO ως «Προϊόν της Χρονιάς» αποτελεί σημαντική αναγνώριση για τη WATT+VOLT, καθώς επισφραγίζει την προνοητικότητα αλλά και την έμπρακτη πρωτοβουλία ευθύνης να προσφέρουμε ένα δίκαιο προϊόν ρεύματος στους καταναλωτές εν όψει της επερχόμενης ενεργειακής κρίσης που είχε αρχίσει να διαφαίνεται από τον Μάιο του 2021, έχοντας ουσιαστικό αντίκτυπο στους λογαριασμούς των καταναλωτών 5 μήνες έπειτα από το λανσάρισμα του προγράμματος. Η ιδέα ενός προγράμματος με μηδενική ρήτρα αναπροσαρμογής,

μηδενικό πάγιο, κυμαινόμενη τιμή ανά kwh και εμφανές το περιθώριο κέρδους της WATT+VOLT έφερε την απόλυτη καινοτομία σε μια αγορά με εντελώς διαφορετικά δεδομένα έως εκείνη τη στιγμή. Για την υλοποίηση του zerO, δούλεψαν συντονισμένα όλα τα τμήματα της WATT+VOLT, αναφορικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό και το οικονομικό feasibility, τη διευθέτηση όλων των εμπορικών και νομικών ζητημάτων, την τιμολόγηση, το training αλλά και τη σωστή προώθηση του προγράμματος και την ανάδειξη των USPs.

Πόπη Ασλανίδου
Chief Marketing Officer, WATT+VOLT